Tennisvereniging Veenendaal-West sponsors
J.P. van Beek Projectinrichting
First in Tennis (Tennisschool FiT)
Chinees-Indisch Restaurant Golden House
Tennisvereniging Veenendaal-West Tennisvereniging Veenendaal-West Tennisvereniging Veenendaal-West
 
aanmelden nieuwsbrief

Ik wil me afmelden.

januari 2019
Elke dinsdag racketavond en elke donderdag koffietoss - met uitzondering van feestdagen.

vr 18 Klaverjastoernooi

Tennisvereniging Veenendaal-West

Tennisvereniging Veenendaal-West

organisatie

 
organigram | bestuur | technische commissie | jeugdcommissie | sponsorcommissie | parkbeheercommissie | ledenadministratie | redactie website | techniek website | bar- en clubhuisbeheer
 
  • e-mailadres
  • Edwin Sistermans
  • Ruud Bloeme
  • Lex van Dolderen
  • Stephan Nieboer
  • Danielle Veldhuizen
bestuur@tvvw.nl
Voorzitter
Penningmeester
Voorzitter Technische Commissie (& vice-vz)
Voorzitter JeugdCommissie
Secretaris

Het bestuur van de vereniging bestaat thans uit vijf leden. Zij hebben de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter van technische commissie en voorzitter van de jeugdcommissie.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Dat houdt in dat het bestuur de algehele eindverantwoordelijkheid heeft voor het reilen en zeilen van de vereniging.

Het bestuur houdt zich - meer specifiek - bezig met die zaken die de vereniging als geheel aangaan zoals verzorging van de correspondentie, archivering, bijhouden van de ledenlijst, beheren en administreren van de financiƫn, opstellen van een jaarrekening en begroting, coƶrdineren van de activiteiten van de commissies, zorgdragen van een goede communicatie tussen commissies en bestuur, toezicht houden op een eenduidige uitvoering van het beleid, verzorging van PR-taken, verzekeringen, milieuhygiƫnische zaken en vele andere aspecten die het tennispark en de organisatie van de vereniging raken.
Tennisvereniging Veenendaal-West